free bootstrap template


Vi ser till att ni syns och hörs!

Ljud, ljus och scenutrustning för alla typer av evenemang

Megasound Streamingstudio

Välkommen till vår nya trevliga webbstudio i Åkersberga.
Här finns 30 m2 studioyta + separat kontrollrum mm
3 - kameraproduktion och flera interaktiva skärmar i olika storlekar
Komplett med ljudproduktion för såväl möten som livemusik
Hos oss kan du känna dig trygg att gemomföra t ex:

Digitala möten - interaktivt
Webinar
Utbildningar -interaktivt
Coaching
Studioinspelning
Föreläsningar
Livesändningar 

För bokning, kontakta oss!

Hyra eventteknik

Prisvärda ljud & ljuspaket att hyra till fest och event! Priserna är för dygn/helg inklusive moms. Kontakta oss för hyrpriser på annan utrustning. Läs även gärna igenom våra hyresvillkor.

Hyresvillkor

Tillämplighet
Dessa villkor gäller vid uthyrning av ljud-, ljus- och scenutrustning mm och utgör del av det Hyresavtal som träffats mellan Mega Sound i Åkersberga Aktiebolag, org. nr. 556365-8375, (’Uthyraren’) och Hyrestagaren. Genom kvittens av Hyresavtalet accepterar Hyrestagaren dessa villkor.

Hyresobjekt
Hyresobjekten är och förblir Uthyrarens egendom. Hyrestagaren får inte sälja, pantsätta eller på något sätt överlåta hyresobjekten. Hyrestagaren får heller inte hyra eller låna ut hyresobjekten utan Uthyrarens skriftliga medgivande.
Hyrestagaren får inte göra ingrepp, ändringar, reparationer eller andra åtgärder på hyresobjekten utan Uthyrarens medgivande.

Hyresperiod
Hyrestagaren äger endast rätt att använda hyresobjekten under hyresperioden som framgår av Hyresavtalet. Vid försenad återlämning utgår normal hyra för hyresobjekten för respektive påbörjat dygn.

Hämtning och återlämning
Hyrestagaren hämtar och återlämnar hyresobjekten på de platser och vid de tidpunkter som anges i Hyresavtalet. Hyresobjekten skall återlämnas i samma skick, med beaktande av normalt slitage, som de var i vid hämtningstillfället. Vid återlämning är hyrestagaren skyldig att upplysa Uthyraren om skador och fel som har uppstått under hyresperioden.
Uthyraren har rätt att rengöra och återställa skador/onormalt slitage på hyresobjekten på Hyrestagarens bekostnad.

Användning
Hyrestagaren är skyldig att endast använda hyresobjekten på ändamålsenliga sätt och enligt Uthyrarens och tillverkares instruktioner för handhavande och skötsel. Hyrestagaren förutsätts ha erforderlig kunskap i hyresobjektens funktion och användning och Uthyraren är därför inte skyldig att utan ersättning ge support eller instruktioner för inkoppling och användning av hyresobjekten.

Betalning och betalningsvillkor
Hyresbelopp, betalningssätt och betalningsvillkor framgår av Hyresavtalet. Vid kontant betalning skall hela hyresbeloppet betalas vid hämtningstillfället. Uthyraren äger rätt att att ta ut en depositionsavgift som återbetalas när hyresobjekten återlämnats i fullgott skick. Vid fakturering skall hela fakturabeloppet vara Uthyraren tillhanda senast på det förfallodatum som anges på faktura från Uthyraren. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta (referensräntan + 15%) samt lagstadgad påminnelseavgift (f.n. 60 kr).

Avbokning
Avbokning kan göras utan kostnad för hyrestagaren fram t.o.m. sju dagar innan hyresperiodens början. Vid senare avbokning debiteras 50% av det avtalade hyresbeloppet och vid avbokning samma dag som hyresperiodens början eller vid utebliven hämtning debiteras hela hyresbeloppet.

Ansvar och försäkring
Hyrestagaren bär ensam det fulla ansvaret för hyresobjekten under hyresperioden och är skyldig att ersätta Uthyraren för skada och förlust av hyresobjekten. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om skada eller förlust av hyresobjekten. Hyrestagaren är skyldig att hålla hyresobjekten försäkrade mot förlust och skada orsakad av brand, vatten, stöld och skadegörelse mm till ett belopp som minst motsvarar hyresobjektens återanskaffningsvärde. Hyrestagaren är skyldig att ersätta Uthyraren för skada eller förlust inom 10 dagar från sådan skada eller förlust och denna skyldighet gäller oavsett om Hyrestagaren erhållit eller kommer att erhålla försäkringsersättning. Hyrestagaren skall på Uthyrarens begäran kunna uppvisa bevis om försäkring.
Uthyraren ansvarar inte för skador på person eller egendom som uppstår genom Hyrestagarens användning av hyresobjekten.
Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa allmänna villkor och Uthyrarens ansvar är begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit. Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador.

Fel på hyresobjekt
Fel på hyresobjekt enligt ska meddelas till Uthyraren som, utan oskäligt dröjsmål, skall ges möjlighet att åtgärda felet. Uthyrarens skyldighet att åtgärda fel gäller inte för hyresobjekt som befinner sig mer än 50 km (vägförbindelse) från hämtningsplatsen. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra för tidsperiod som fel på hyresobjekt består. Avdrag för fel utgår endast under förutsättning att Hyrestagaren har informerat Uthyraren om felet och att Uthyraren har erbjudits möjlighet att åtgärda felet.

Övrigt
Svensk materiell lag tillämpas på hyresavtalet och dessa allmänna villkor. Tvist ska avgöras av allmän domstol.

- Felaktig använding av hyresobjekten kan ge skador på personer och egendom; hyresobjekten får därför bara användas enligt gällande instruktioner och av kunniga personer.

- Du som hyrestagare bär det fulla ansvaret för hyresobjekten; hantera därför dessa med varsamhet och lämna aldrig hyresobjekten obevakade eller på platser där skador kan uppstå.

- Kontrollera att er försäkring täcker skador på hyrd egendom och för hyresobjektens fulla värde.

- Hyresobjekten skall rengöras och återlämnas i samma skicka som de var vid hämtningen. 

Vi på Megasound

Jag har som mål att alltid leverera på topp nivå. Jag kommer gärna på nya och kreativa sätt att jobba på för att göra erat event ännu roligare. Som multitekniker med en bra blandning inom ljud, ljus och bildteknik så kan jag hjälpa er med dem behov ni har.  

Hör av dig ifall du har någon fråga så hjälper jag gärna till!

Min passion är att leverera scen, ljud och ljus med bästa kvalité! Med 30 års erfarenhet som multitekniker och produktionsledare har jag jobbat med såväl den svenska artisteliten som kungligheter och några större internationella artister. Jag vill genom personligt bemötande och kvalitetssäkring göra skillnad för dig som kund, publiken och artisten.

Kontakta mig när ni vill få hjälp med att skapa en fantastisk helhetsupplevelse!

Kontakt

Fråga? Hör av dig!

Vi svarar gärna på era frågor via telefon, skicka gärna ett sms eller mail ifall vi inte nås på telefon så återkopplar vi så snabbt vi kan!

Mån-Fre 10:00-16:00

Telefon Calle: +46 70-880 06 23
Telefon Roger: +46 73-530 11 30
Epost: info@megasound.se

Adress

Rallarvägen 37
Åkersberga 184 40

Kontakt

Email: info@megasound.se
Phone: +46 708800623